Getijdencentrale Brouwersdam

Welkom op de website van het projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam

Marktconsultatie

Op 7 maart 2018 stelde het kabinet 75 miljoen euro beschikbaar voor een afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam, met als doel de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren. In de planuitwerking wordt een variant met een getijdencentrale meegenomen. Uit een marktconsultatie moet blijken of een doorlaat in combinatie met een getijdencentrale haalbaar en betaalbaar is.

In september 2018 startte de aanbestedingsprocedure voor deze marktconsultatie. Geïnteresseerden kunnen deze tender volgen op https://ted.europa.eu, zoeken op: 301918-2018.

De marktconsultatie is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 afgerond. Tot die tijd is alle informatie van de precompetitieve verkenning van de haalbaarheid van de getijdencentrale uit 2016 op deze website voor iedereen beschikbaar.


De provincies Zuid-Holland en Zeeland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zetten zich in voor de bouw van een getijdencentrale op de Brouwersdam en een testcentrum voor turbines op de Grevelingendam. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties willen zij meerdere publieke en private belangen tegelijkertijd dienen.

Resultaat: een nieuw icoon van de Nederlandse deltatechnologie met regionale, landelijke én internationale uitstraling.

Van eind 2013 tot begin 2015 zijn verschillende varianten van getijdencentrales onderzocht op haalbaarheid en betaalbaarheid. Overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties werkten daarbij nauw samen. De betrokkenheid van de markt in zo'n vroeg stadium is innovatief. Meestal komen deze pas bij de aanbesteding van een project aan tafel. Om toch hun expertise te kunnen benutten is een 'precompetitieve' verkenning gestart.

De precompetitieve verkenning heeft als duidelijke conclusie opgeleverd dat een getijdencentrale in de Brouwersdam haalbaar is. Marktpartijen en investeerders kunnen het project kosteneffectief realiseren als de overheid het mogelijk maakt de bouw te combineren met andere al geplande maatregelen in de Zuidwestelijke Delta.

Op basis van deze uitkomst daagt het projectbureau de markt in de volgende fase uit om met een scherp aanbod te komen. Dit aanbestedingstraject loopt naar verwachting in de tweede helft van 2015.


Nieuws

Marktconsultatie

Het projectteam van Getij Grevelingen voert eind 2018 en begin 2019 een marktconsultatie uit naar de belangstelling in de markt voor deelname aan het project Getij Grevelingen. >> Lees verder

Vooraankondiging tenderprocedure

In september 2018 zal het projectteam van de getijdencentrale Brouwersdam een aanbestedingstender uitschrijven voor een marktconsultatie. Onlangs is hiervan een vooraankondiging gepubliceerd. >> Lees verder

Pas op de plaats voor getijdencentrale

In 2016 is het het kabinet en de 2e Kamer niet gelukt om de financiering voor het herstel van getij op de Grevelingen in de rijksbegroting op te nemen. Daarmee is de marktbenadering voor de getijdencentrale tot stilstand gekomen.  >> Lees verder

Afspraken over verbeteren waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland en de waterschappen Scheldestromen, Hollandse Delta en Brabantse Delta hebben afspraken gemaakt voor het terugbrengen van getij op de Grevelingen en het zout van het Volkerak-Zoommeerin combinatie met de noodzakelijke zoetwatervoorziening (‘eerst het zoet, dan het zout’). Afgesproken is de planning en financiering van de maatregelen nader uit te werken.  >> Lees verder